ALGEMEEN

- Bestuur
- Leden HBS De Heidebloem
- Contributie
- Diverse Links

WEDSTRIJDEN

- Agenda Winter programma
- Agenda Zomer programma
- Agenda CCO
[ Club Competitie Oefen avonden ]

UITSLAGEN

- Winterseizoen
- Zomerseizoen
- C
lub Competitie Oefen avonden

HISTORIE

- Van HBS de Heidebloem
- De Koningen tot Nu
- Fotoboek “de Heidebloem”

KENNISMAKING

- In het Algemeen
- De Mogelijkheden
- De Handboogsport
- Uw Voorgangers

KOFFERBAK MARKT

- In het Algemeen
- Waar en Wanneer
- Agenda
- Standplaats Kosten
- Aanmelden
- Vraag en Antwoord

start pagina

De Oprichting van “De Heidebloem” in 1908

/ Concoursen
/ Feestavonden & Uitstapjes
/ Diversen

Een stukje Geschiedenis

De Voorzitters door de Jaren heen

Bouw Eigen Verenigingslokaal

Groepsfoto 1938, 1983 , 2008 en Korps foto’s

Programma “De Heidebloem” door het Jaar heen

Feiten en Weetjes

Herinneringen Mieke Baetsen

“De Heidebloem” 100 Jaar Jong

Vele Verhalen

Advertenties, Krantenartikelen en Roggel Blaadje

Rommelmarkten van “De Heidebloem”

Roggel 300 en “De Heidebloem”

Kerst verlichting in Roggel

Het vizier op erevoorzitter Frits Levels

Pierre Van Horne Goud Waard voor de Vereniging

De Gebroeders Joosten

Het Echtparen Kampioen Levels - van Rijt

De Waarnemer / Redactie

Met een advertentie in 'de Nieuwe Koerier' van
19 december 1908 wordt het oprichtings-concours aangekondigd, wat plaats zal vinden op 23 mei 1909 als voorlopige datum.

Op 14 augustus 1910 organiseert H.B.S. “De Heidebloem” een groot internationaal concours.

Op 7 april 1918 wordt “De Heidebloem” aangenomen als lid van de schuttersbond “Gezellig Samenzijn”. Dit gebeurt op de jaarvergadering van de bond die plaats vindt in café “De Unie” aan de Markt in Roermond. Entreegeld is ƒ 1,50 en de contributie per jaar is ƒ 3,00.

In 1921 is het eerste Bondsconcours uit de geschiedenis van “De Heidebloem”. De vereniging staat inmiddels echt op de kaart en profileert zich door sportief contact, zelfwerkzaamheid, hulpvaardigheid en vriendschap. De onderlinge samenwerking is op een hoog peil gebracht. Dit is door de jaren heen zo gebleven.

Gelukkig stijgt het ledenaantal weer vanaf 1920 en er worden dan ook weer veel prijzen behaald. In 1937 wordt, naast het bezoeken van concoursen te Blerick en Herten, in oktober door “De Heidebloem” een hazentoernooi gehouden. Dit toernooi wordt afwisselend gehouden door de 4 Roggelse verenigingen.

1938

In de “Nieuwe Koerier” uit 1938 lezen we, dat bij het dertig jarig bestaan van de vereniging al veel bergen en dalen gepasseerd zijn. Bij de oprichting zijn er rond de 40 leden en tijdens en na de eerste wereldoorlog beperkt het aantal leden zich tot 10. Ook bij de andere Roggelse doelen is het ledenaantal dan sterk verminderd. Het 30-jarig bestaan wordt groots gevierd, met het maken van een groepsfoto op 1 mei 1938 en de organisatie van een concours op 22 mei in de wei achter café Baetsen (Cunnen).

1939

In 1939 worden concoursen in Koningslust bezocht, waar het eerste zestal in klasse B winnaar wordt en ook wordt het concours in Hunsel bezocht.

1940
1945

In de oorlog, waarbij “De Heidebloem” zich verplicht aansluit bij de nieuw opgerichte NHB, (door de Duitse bezetter opgericht, als enige door hen toegelaten handboogbond) worden wel enige wedstrijden gehouden. Ook de Bondsconcoursen zijn in het begin nog doorgegaan. Verschillende leden moeten in militaire dienst, worden te werk gesteld of moeten onderduiken. Oefenen gebeurt dan niet alleen bij café Baetsen, maar ook bij van de Boogaart op het Strubben, dit door schutters welke zich wat terug moeten houden.

Spaarkas “De Nieuwe Handboog” wordt heropgericht op 31 december 1945, wat duidelijk maakt dat de vereniging weer de draad oppakt na de oorlog en er weer tijd en mogelijkheden zijn voor leuke dingen. Er geven zich direct 36 handboogschutters op voor deze spaarkas, wat laat zien dat de vereniging dan weer een flink aantal leden heeft. In totaal zijn er 60 personen lid van de spaarkas, allemaal dus regelmatige bezoekers van café Cunnen. Vóór 1940 bestond deze spaarkas ook al, met de naam Spaarkas “De Heidebloem”.

Op 20 juni 1948 wordt een jubileumconcours gehouden bij het 40-jarig bestaan van “De Heidebloem”. Hier wordt door enkele handige jeugd leden fietsenstallinggeld gevraagd!

In de jaren ‘50 worden weer vele prijzen behaald, bekers, medailles en lauwerkransen zijn daar mooie getuigen van.