ALGEMEEN

- Bestuur
- Leden HBS De Heidebloem
- Contributie
- Diverse Links

WEDSTRIJDEN

- Agenda Winter programma
- Agenda Zomer programma
- Agenda CCO
[ Club Competitie Oefen avonden ]

UITSLAGEN

- Winterseizoen
- Zomerseizoen
- C
lub Competitie Oefen avonden

HISTORIE

- Van HBS de Heidebloem
- De Koningen tot Nu
- Fotoboek “de Heidebloem”

KENNISMAKING

- In het Algemeen
- De Mogelijkheden
- De Handboogsport
- Uw Voorgangers

KOFFERBAK MARKT

- In het Algemeen
- Waar en Wanneer
- Agenda
- Standplaats Kosten
- Aanmelden
- Vraag en Antwoord

start pagina

De Oprichting van “De Heidebloem” in 1908

/ Concoursen
/ Feestavonden & Uitstapjes
/ Diversen

Een stukje Geschiedenis

De Voorzitters door de Jaren heen

Bouw Eigen Verenigingslokaal

Groepsfoto 1938, 1983 , 2008 en Korps foto’s

Programma “De Heidebloem” door het Jaar heen

Feiten en Weetjes

Herinneringen Mieke Baetsen

“De Heidebloem” 100 Jaar Jong

Vele Verhalen

Advertenties, Krantenartikelen en Roggel Blaadje

Rommelmarkten van “De Heidebloem”

Roggel 300 en “De Heidebloem”

Kerst verlichting in Roggel

Het vizier op erevoorzitter Frits Levels

Pierre Van Horne Goud Waard voor de Vereniging

De Gebroeders Joosten

Het Echtparen Kampioen Levels - van Rijt

De Waarnemer / Redactie

De Oprichting

Meer dan een eeuw HBS “ De Heidebloem ” is iets bijzonders. Het daarom goed om eens een moment stil te staan bij en te kijken naar de historie van de vereniging.

In het begin van de vorige eeuw is het klimaat in Roggel kennelijk rijp voor de oprichting van nog een handboogvereniging. We schrijven 1908 en de handboogsport staat in Roggel in het brandpunt van de belangstelling. Er zijn inmiddels al 3 handboog verenigingen en die hebben een gelimiteerd aantal leden.

Het beperken van het aantal leden bij de andere verenigingen is mede de oorzaak van de oprichting van “De Heidebloem”.

Het zijn voor de boeren betere tijden, er is volop werk, er gaan meer kinderen naar school, er wordt voorgelicht en vergaderd. Er is kennelijk behoefte aan sportief contact waar in een prettige sfeer samen gewerkt wordt aan de onderlinge verstandhouding.

Het aaneensluiten en samen optrekken zit als het ware in de lucht. Maar ook de groeiende wens naar contacten buiten de eigen kring, naar krachtmetingen met anderen en naar verhoging van de eigen prestaties vraagt om enige structuur.

Op het terrein van ontspanning en gezelligheid neemt de handboogsport dan een prima plaats in. Daarbij staat in 1900, 1904, 1908 en 1920 het handboogschieten op het programma van de Olympische Spelen. Na enige jaren van afwezigheid is sinds 1972, dit opnieuw een onderdeel geworden an de Olympische Spelen.

Het idee voor de oprichting van onze vereniging ontstaat tijdens kaarten op Roggelse kermismaandag, 6 juli 1908, een groepje mensen in het buurtschap Nijken pakt zich bijeen en besluit tot oprichting van nog een handboog vereniging, welke als naam krijgt “De Heidebloem”.

Op het Nijken liggen 6 cafés en omdat Graad en Neel Baetsen beiden bij de oprichters zijn én bij café Baetsen grond beschikbaar is voor de schietbanen, is “De Heidebloem” vanaf de oprichting gevestigd bij café Baetsen. Naast Neel en Graad Baetsen, zijn Paul van den Beuken, Jacobus (Kueb) van den Beuken, Petran van Ratingen, Bert Korsten, Chris Coenen, Jacobus Rademaekers en Wullem Gijzen medeoprichters. De eerste voorzitter is Jacobus (Kueb) van Horne, hij is getrouwd met Maria Baetsen, een zus van Neel en Graad Baetsen (Jacobus van Horne is een broer van de opa van Pierre van Horne, de huidige secretaris).

Onder de bevolking is café Baetsen beter bekend als café Cunnen. De naam Cunnen komt van oorsprong uit de familie Vrenken en is door het huwelijk van Willem Baetsen met Maria Catharina Vrenken, ouders van de medeoprichters Graad en Neel, meegekomen.

Van de oprichting en de toenmalige reglementen is helaas niets bewaard gebleven, maar de heren van het eerste uur geven vanaf het begin een aantal mooie staaltjes van hun kunnen weg en ontwikkelen zich in een snel stadium. Er worden verschillende concoursen en wedstrijden bezocht, waarbij ze groot succes weten te boeken.

Uit de begintijd hebben we helaas alleen maar de aankondiging advertentie uit de ‘Nieuwe Koerier’ van 19 december 1908, waarin het oprichtingsconcours wordt aangekondigd, wat plaats zal vinden op 23 mei 1909. Verder is er geen origineel materiaal, maar de gewonnen prijzen, lauwertakken, medailles en ook het koningskruis zijn stille getuigen van een bloeiende vereniging met prima prestaties vanaf het begin.

Het is uniek voor Roggel, dat de handboog schutterijen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Dat ze samenwerken in goede verstandhouding met behoud van volledige zelfstandigheid. We zijn er dan ook trots op dat we een van de vier handboogvereniging in Roggel zijn die al een eeuw bestaat.