ALGEMEEN

- Bestuur
- Leden HBS De Heidebloem
- Contributie
- Diverse Links

WEDSTRIJDEN

- Agenda Winter programma
- Agenda Zomer programma
- Agenda CCO
[ Club Competitie Oefen avonden ]

UITSLAGEN

- Winterseizoen
- Zomerseizoen
- C
lub Competitie Oefen avonden

HISTORIE

- Van HBS de Heidebloem
- De Koningen tot Nu
- Fotoboek “de Heidebloem”

KENNISMAKING

- In het Algemeen
- De Mogelijkheden
- De Handboogsport
- Uw Voorgangers

KOFFERBAK MARKT

- In het Algemeen
- Waar en Wanneer
- Agenda
- Standplaats Kosten
- Aanmelden
- Vraag en Antwoord

start pagina

De Oprichting van “De Heidebloem” in 1908

/ Concoursen
/ Feestavonden & Uitstapjes
/ Diversen

Een stukje Geschiedenis

De Voorzitters door de Jaren heen

Bouw Eigen Verenigingslokaal

Groepsfoto 1938, 1983 , 2008 en Korps foto’s

Programma “De Heidebloem” door het Jaar heen

Feiten en Weetjes

Herinneringen Mieke Baetsen

“De Heidebloem” 100 Jaar Jong

Vele Verhalen

Advertenties, Krantenartikelen en Roggel Blaadje

Rommelmarkten van “De Heidebloem”

Roggel 300 en “De Heidebloem”

Kerst verlichting in Roggel

Het vizier op erevoorzitter Frits Levels

Pierre Van Horne Goud Waard voor de Vereniging

De Gebroeders Joosten

Het Echtparen Kampioen Levels - van Rijt

De Waarnemer / Redactie

De Heidebloem zet internationale waarnemer in

Tijdens het door onze vereniging georganiseerde bondsconcours in 2004 is er voor het eerst een internationale waarnemer ingezet, die er op toe moet zien dat de wedstrijden eerlijk en sportief verlopen. De van Indiaanse afkomst zijnde waarnemer, de heer “How die-kijkt in de verte” is al eeuwenlang een specialist op het gebied van het handboogschieten.

Hij was dusdanig onder de indruk van de geleverde prestaties, dat hij niet alleen meer in de verte keek, maar ook te diep in het glaasje.
Leden van onze vereniging hebben dan ook na afloop van het concours de heer “How-die-kijkt in de verte” de tent uit moeten dragen….............................…

Kanttekening van de redactie


Vooral over de beginjaren van onze vereniging is weinig bekend. De meest voor de hand liggende reden is, dat met name in die tijd minder opgeschreven werd. Wellicht is ons archief als gevolg van onder andere beide wereldoorlogen incompleet.
Een deel van de verwerkte informatie, hebben de samenstellers zelf meebeleefd. Verder zijn er gesprekken gevoerd met leden en “oud-leden” van onze vereniging, waarbij geprobeerd is zover mogelijk terug te kijken in het verleden van onze vereniging.
Krantenartikel's en foto’s doken op en werden ons ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn jaarverslagen en uitslagen van wedstrijden nageplozen en zijn diverse archieven geraadpleegd. Bij onze “zoek tochten” in diverse krantenartikel's, werden we geconfronteerd met het feit, dat vooral de informatie, die hierin opgenomen was, op onderdelen onvolledig en of onjuist bleek te zijn. Het was dan ook lastig de “puzzel stukjes” op de juiste plaats te krijgen.

Ondanks het feit dat de gegevens niet volledig zijn, hebben we getracht deze internetpagina zo waarheidsgetrouw mogelijk een beeld van onze vereniging te schetsen. Uit de enorme hoeveelheid materiaal hebben we keuzes moeten maken.

Zo is het heel goed mogelijk, dat wij onbewust nét die bronnen hebben overgeslagen, die ons meer informatie hadden kunnen verstrekken. Mocht het inderdaad zo zijn, dat u na het lezen van de internetpagina, denkt nog aanvullingen voor ons te hebben, dan willen wij u alsnog uitnodigen contact op te nemen met één van bovenstaande redactieleden, zodat ook uw informatie wordt opgenomen in ons archief, opdat dit voor de toekomst bewaard blijft.

Wij hopen van harte, dat u veel plezier heeft beleeft bij het lezen van deze internetpagina.