ALGEMEEN

- Bestuur
- Leden HBS De Heidebloem
- Contributie
- Diverse Links

WEDSTRIJDEN

- Agenda Winter programma
- Agenda Zomer programma
- Agenda CCO
[ Club Competitie Oefen avonden ]

UITSLAGEN

- Winterseizoen
- Zomerseizoen
- C
lub Competitie Oefen avonden

HISTORIE

- Van HBS de Heidebloem
- De Koningen tot Nu
- Fotoboek “de Heidebloem”

KENNISMAKING

- In het Algemeen
- De Mogelijkheden
- Met Handboogsport
- Uw Voorgangers

KOFFERBAK MARKT

- In het Algemeen
- Waar en Wanneer
- Agenda
- Standplaats Kosten
- Aanmelden
- Vraag en Antwoord

start pagina

/ Concoursen
/ Feestavonden & Uitstapjes
/ Diversen
Het woord is aan onze voorzitter,

HBS De Heidebloem bestaat nu al meer dan 100 jaar, en heeft door de generaties heen altijd een mooi ledenbestand gehouden. De leden binnen de vereniging hebben een hechte band met elkaar, en diverse leden komen zelfs uit eenzelfde familie. Met de huidige leden hebben we goede maar ook in mindere goede periodes op sportief niveau meegemaakt.

We hopen dat onze vereniging nog eens 100 jaar mag voortbestaan, en dat we op sportief niveau mee kunnen blijven doen met de andere handboog verenigingen. Om dit te kunnen blijven waarborgen zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden die deze ambitie willen delen en uiteindelijk de vaandel willen overnemen.

We verwelkomen daarom ook ieder interesse van eenieder in de handboogsport. Mogelijk weten we u interesse te wekken en te inspireren om uiteindelijk ook als lid toe te treden binnen de vereniging. Ik ben zeer trots om tot deze vereniging te behoren zoals ook ieder van de leden. Mogelijk zien we ons binnenkort in ons verenigingslokaal voor een eerste kennismaking.

Met sportieve handboog groeten,
Ad Goossens, voorzitter.


Persoonlijke / Groepsgewijze kennismaking.
Heeft u eens interesse om persoonlijk of groepsgewijze kennis te maken met de handboogsport, dan is dit ten alle tijden mogelijk op de vaste oefenavonden of op een nader af te spreken tijdstip in het verenigingslokaal van HBS De Heidebloem.

Voor wie geldt dit:

Een eerste persoonlijke kennismaking met de handboogsport is mogelijk tot groepjes van ca. 5 personen tijdens oefenavonden en als de groepen groter zijn op een nader af te spreken tijdstip.

Wat kan u verwachten:

Er zal een ervaren schutter[s] de beginselen van het handboogschieten uitleggen aan eenieder. Door de vereniging wordt een handboog en bijbehorende pijlen ter beschikking gesteld, waarmee u uw eerste pogingen om het blazoen te treffen zult verrichten.

Voordelen bij kleinere groepen:

Doordat dit op een oefenavond kan worden georganiseerd, heeft u als voordeel dat u andere ervaren schutters kunt toekijken. Hier ligt tevens een van de basissen van het leerproces, buiten ook goed luisterend oor te hebben.

Voordelen bij grotere groepen:

Doordat dit niet op de oefenavond zal worden georganiseerd, heeft dit als voordeel dat men meer en rustig de tijd kan nemen met de groep. Voor de leden betekent dit ook dat ze op de reguliere oefenavonden op hun gemak de handboogsport kunnen beoefenen. Mocht er na een eerste kennismaking in een groep, uw interesse gewekt te zijn. Dan is het mogelijk om dit een eerst volgende keer door te zetten op een reguliere oefenavond.

Uitdagingen:

Mogelijk hebben we uw interesse weten te wekken om eens een nieuwe uitdaging aan te gaan met mogelijk voor u een nog onbekende sport. En hierbij laten we u weten, dat het voor ons tevens een uitdaging is om uw interesse te weten ombuigen tot een nieuw talent.

Verplichtingen:

Er zijn en er worden geen verplichtingen aan u opgelegd om eens kennis te maken met deze sport. We voelen ons wel verplicht om u een mooie en gezellige avond te laten meemaken.

Hoe gaat dit in zijn werk:

Stuur ons een mailtje naar het algemene mail adres en we nemen met u contact op voor een eerste afspraak te maken.